PHP For Döngüsü
Bilgisayar | PHP

PHP For Döngüsü

PHP ile ilgili yazıları uzun bir zamandır ihmal ettim. Ancak bunu yakın zaman içinde telafi edeceğim. Bu yazıda PHP for döngüsü ile ilgili örnek vereceğim ve nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım….

PHP İle Resim Ölçekleme
Bilgisayar | PHP

PHP İle Resim Ölçekleme

Bu yazımda sizlere, bazı durumlarda ihtiyaç duyulan bir PHP kod bloğundan bahsedeceğim. Yaptığımız bazı dinamik çalışmalarda resim kullanmak gerekebiliyor. Yüzlerce resim varsa, bu resimlerin boyutlarını bilmek ve hatta tek tek…