Bir dizi içindeki değerleri toplu olarak herhangi bir sayıya bölebilir ya da herhangi bir sayıyla çarpabiliriz. Bunun için bir hücreye işleme tabi olacak sayı yazılır. Bizim örneğimizde bu sayı 1000.

Daha sonra verileri içeren dizi seçilir ve kopyalanır. Aynı alan üzerinde sağ tıklanarak Özel Yapıştır seçeneği seçilir. Çarp ya da Böl seçeneklerinden hangisi ile işlem yapılacaksa seçilir ve tamam tuşuna basılır.

Benzer şekilde toplama ve çıkarma işlemleri de yapılabilir.

Tüm Değerleri Çarpma/Bölme