Elimizdeki listede ad soyad , telefon, tarih verileri gibi farklı kriterlerde değerler bulunuyor. Bu değerler bir arada yazılı olduğunda, Metni Sütunlara Dönüştür özelliği ile ayrı ayrı yazabilirsiniz, sütunların veri türlerini değiştirebilirsiniz.

Veri > Veri Araçları > Metni Sütunlara Dönüştür

İngilizce excel de Data > Data Tools > Text to Columns

kısmından yapılabilir.

İçerik: Abdullah Özdem

Metni Sütunlara Dönüştürme