VBA ile 2 Sayı Arasındaki Asal Sayıların Toplamını Bulmak

Excel makroları ile neredeyse çözümü olmayan durum yoktur. Çok karmaşık işlemlerden çok basit akışlara kadar her şeyi yapabiliyoruz.

Geçenlerde bir öğrencimden gelen soru üzerine ona destek olmak için yazdığım kodu sizlerle de paylaşmak istedim.

Bu kodları isterseneiz Userform içinde de kullanabilirsiniz.

Bu kod A1 hücresindeki değeri başlangıç, A2 hücresindeki değeri de bitiş olarak alır. Bu iki değer arasındaki sayıları döngüye sokar ve her sayıyı kendinden önceki sayılara bölerek tam kalan olup olmadığını sorgular. Kendinden başka hiçbir sayıya bölünmeyen sonuçları toplar ve uyarı mesajı olarak çıktı verir.

Private Sub CommandButton1_Click()
a = Range("A1")
b = Range("A2")
asal = 0
 
Dim kontrol As Boolean
Dim n, i As Integer
 
For n = a To b
kontrol = True
 
For i = 2 To n - 1
If n Mod i = 0 Then
kontrol = False
Exit For
End If
 
Next
 
If kontrol = True Then
asal = asal + i
End If
 
Next
 
MsgBox asal
End Sub

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.