Excel Sekmelerini Excel Sayfalarına Dönüştürmek

Bazı projeler için Excel dosyası içinde yer alan sekmeleri ayrı birer Excel dosyasına dönüştürmek gerekebiliyor.

Bu gibi durumlarda makro bizim için tek çözüm noktası oluyor. Çünkü onlarca hatta yüzlerce sekmenin manuel bir şekilde yapılması zaman yönetimi açısından hiç elverişli değildir.

Aşağıdaki kodlar bu sorununuzu çözecektir.

Faydalı olması dileğiyle…

Sub sekme_to_xlsx()
Dim path As String
path = "C:\Desktop" 'ayrılan dosyaları aktarmak istediğiniz path.

Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False

For Each sekme In ThisWorkbook.Sheets
sekme.Copy
Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=path & "\" & sekme.Name & ".xlsx"
Application.ActiveWorkbook.Close False
Next

Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True

End Sub

 

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.