Herhangi bir Excel tablosunun başlık kısmı sabitlenerek mouse ya da scrool bar ile aşağıda hareket edilse bile görüntü korunabilir. Bunun için görünüm sekmesinden Üst Satırı Dondur seçenği kullanılır..

Hem başlık hem de bazı kolonlar sabitlenmek istenirse Bölmeleri Dondur Seçeneği Kullanılır.

Önemli husus, dondurulacak alanların kesişim noktasının seçilerek Bölmeleri Dondur işleminin uygulanmasıdır.

Bölmeleri Dondur

Metni Sütunlara Dönüştürme